Návody pro uživatele

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ POUZDER DASTA LOCK-BLOCK s blokovanou automatickou bezpečnostní pojistkou

A. Kontrola pouzdra Pouzdra DLB (PHDLB) jsou dodávána se zámkem o šířce 10, 12, 14 a 16 mm podle šířky lučíku zbraně (číslo je vyraženo pod logem Dasta).
Zkontrolujte podle vpředu uvedené tabulky, zda pouzdro je určeno pro Vaši zbraň.
Upozornění: používejte pouzdra DLB (PHDLB) pouze pro zbraně pro které jsou určena!
Před prvním použitím je nezbytné pouzdro seřídit pro konkrétní zbraň.

B. Seřízení pouzdra Pouzdro je výrobcem seřízeno na zbraň označenou v tabulce barevně.
řed vložením zbraně do pouzdra musí být blokace hmatníku odjištěna (viz. bod F)

 • Seřiďte polohu distanční kostky (10)
 • uvolněte šroub (17), případně oba vedlejší šrouby a distanční kostku (10) vysuňte směrem ven z pouzdra
 • po vložení zbraně zatlačte kostku (10) směrem dovnitř pouzdra tak, aby se lehce dotýkala zbraně
 • utáhněte pevně šroub (17), popřípadě oba vedlejší šrouby
 • Nastavte správnou délku zapínacího pásku (18), pokud je jím pouzdro opatřeno
 • mezi suché zipy upínacího pásku (18) a pláště (1) pouzdra zasuňte plastovou špachtli a upínací
 • pásek (18) podle potřeby posuňte nahoru nebo dolů.
Upozornění: Čím je upínací pásek méně vysunutý nad horní okraj pouzdra, tím je zapínání citlivější na odjištění a naopak!

C. Vložení zabraně do pouzdra - při vkládání zbraně do pouzdra lučíkem mezi oba svislé segmenty (4) zámku zatlačte shora na pažbičku a zbraň je v pouzdru automaticky zajištěna v místě lučíku.
- zajištění je signalizováno akusticky zřetelným „cvaknutím“ pojistky.
- zapínací pásek (18), vedený přes kohout zbraně zapněte na druk (je-li jím pouzdro opatřeno).

D. Odjištění a tasení zbraně z pouzdra - nataženým ukazovákem lehce stlačíme hmatník (7)umístěný na přední straně pouzdra a současně palcem rozepneme druk jistícího pásku (18), je-li jím pouzdro opatřeno a zbraň tasíme z pouzdra.
- obě na sobě nezávislé pojistky lze odjistit současně.
POZOR: Dodržujte bezpečnostní zásadu, že natažený ukazovák střílející ruky (ovládající hmatník pojistky) musí vždy směřovat podél lučíku zbraně a nikoli na spoušť!!

E. Upevnění pouzdra na opasku 1. Opasková služební pouzdra DLB/PHDLB jsou opatřena plastovým otočným závěsem (OZ) se dvěma průvleky pro opasek šíře 50mm, který je stranově i výškově stavitelný.
2. Taktická služební pouzdra DLB jsou standardně dodávána s taktickým závěsem s oválnou podložkou s jednou protiskluzovou gumou kolem stehna a jedním svislým závěsným popruhem (TZ) s rychloupínacím nástavcem.
3. Taktická služební pouzdra PHDLB jsou opatřena panelem taktického závěsu (PTZ) se dvěma anebo třemi svislými poli a dvěma protiskluzovými gumami kolem stehna.
PTZ může být dodáván s jedním širokým svislým popruhem (PTZ) anebo dvěma užšími svislými popruhy (2PTZ). Široký svislý popruh i oba užší popruhy jsou opatřeny rychloupínacími nástavci pro opasek šíře 50mm s otevíráním na suchý zip.
Opasková pouzdra DLB/PHDLB pro skryté nošení jsou dodávána standardně s plastovým otočným závěsem (OZ) nebo tzv. pádlem (Pd), které se vkládá za okraj kalhot.
Upozornění: při nošení zbraně v pouzdru s Pd používejte opasek, který zajistí dostatečnou stabilitu pouzdra.

F. Blokace hmatníku pojistky Pouzdra DLB (PHDLB) jsou opatřena tzv. blokací hmatníku pomocí blokační závory (9) která je umístěná pod hmatníkem (7) a její konce prochází vybráním v krytce hmatníku (8).
Ovládá se stejně jako hmatník nataženým ukazovákem střílející ruky za výstupek vyčnívající ve vybrání hmatníku nad jeho horní plochou.
Posunutím dopředu (ke hřbetu pouzdra) je hmatník zablokován a posunutím dozadu (od hřbetu) je blokace odjištěna.

G. Údržba pouzdra Pouzdra DLB (PHDLB) nevyžadují zvláštní údržbu. Je však naprosto nezbytné pravidelně kontrolovat utažení šroubových spojů!! Jejich uvolnění může mít vliv na správnou funkci zámku pouzdra a vznik těchto závad:

 1. uvolněná distanční kostka brání zasunutí zbraně do pouzdra anebo naopak zbraň je v pouzdru volná
 2. hmatník pojistky jde špatně stlačit (odjistit) anebo se po stlačení nevrací (nezajistí automaticky zbraň)
 3. blokační závora pod krytkou hmatníku se pohybuje volně

H. Odstranění závad Výše popsané závady odstraníme novým seřízením pouzdra tak, že

 1. Povolíme všechny šrouby na přední straně pouzdra tak, že je možné distanční kostkou i krytkou hmatníku volně posouvat.
 2. Po zasunutí zbraně do pouzdra nastavíme distanční kostku do správné pozice (viz bod B1)
 3. Krytku hmatníku posuneme co nejvíce (nadoraz) k hornímu okraji pouzdra do takové pozice, kde se hmatník lehce stlačuje a opět vrací do výchozí polohy.
 4. Opětovně utáhneme všechny šrouby na přední straně pouzdra tak, že zbraň lze do pouzdra volně zasunout, hmatník lze lehce stlačit a vrací se a blokační závora se nepohybuje volně.
 5. Pokud byl demontován hmatník, dotáhneme upevňovací šroub hmatníku nadoraz a vrátíme o polovinu otáčky zpět, aby se hmatník lehce vracel.
 6. Provedeme kontrolu správné funkce zámku.
Upozornění: distanční kostka nesmí být dotlačena k vložené zbrani tak silně, aby mohlo docházet k natažení závěru zbraně při vkládání do pouzdra!

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ POUZDER DASTA LOCK-SPORT s automatickou bezpečnostní pojistkou

A. Popis pouzdra DLS Na rozdíl od pouzder DLB s automatickou blokovací pojistkou jsou pouzdra DASTA LOCK Sport (DLS) osazena zámkem s odpruženou příčně posuvnou závorou opatřenou na konci výstupkem ve tvaru oblouku. Při vložení zbraně do pouzdra se tento výstupek zasune do jejího lučíku. K vytažení zbraně je pak zapotřebí překonat pouze tlak pružiny k vysunutí výstupku z lučíku zbraně.

Pouzdra DLS jsou určena ke sportovní střelbě. Bezpečnostní pojistka zajišťuje zbraň proti vypadnutí (stejně jako např. samosvorná plastová pouzdra), ale nikoli proti neoprávněnému vytažení cizí osobou.

B. Kontrola a seřízení pouzdra DLS Používejte pouzdra se zámkem pouze pro zbraně pro které jsou určena!
Před prvním použitím pouzdra prosím zkontrolujte seřízení pouzdra na vaši zbraň.
Seřízení zámku pouzdra provedeme tak, že uvolníme šroub (17), případně i oba vedlejší šrouby a vysuneme z pouzdra distanční kostku (10). Pak vložíme do pouzdra zbraň a distanční kostku (10) zatlačíme zpět do pouzdra tak, že se bude dotýkat zbraně. Tím zabráníme podélnému pohybu zbraně v pouzdru.
Kostka ale nesmí být přitlačena na zbraň tak silně, aby při vložení zbraně docházelo k natažení závěru !!
Uvolněné šrouby na přední straně pouzdra opět utáhneme.

C. Vložení a tasení zbraně z pouzdra Zbraň vložíme do pouzdra lučíkem mezi oba svislé segmenty (4) zámku a shora zatlačíme lehce na pažbičku a zbraň bude v pouzdru automaticky zajištěna v místě lučíku. Zajištění je signalizováno zřetelným akustickým „cvaknutím“ pojistky.
Po uchopení za pažbu zbraň tasíme z pouzdra směrem nahoru silou, která překoná tlak pružiny příčně posuvné závory a vysune obloukovitý výstupek z lučíku zbraně.

D. Upevnění pouzdra na opasku Pouzdra DLS jsou dodávána s dvěma druhy závěsů. Oba druhy závěsů jsou stranově polohovatelné.

 1. Otočný závěs (OZ) umožňuje stranové polohování pouzdra o 360 stupňů a umístění pouzdra na úrovni opasku (skryté nošení). OZ je upevněn k zadní straně pouzdra 3 šrouby M 4.
 2. Sportovní závěs (SZ) umožnuje stranové polohování o 60 stupňů od svislé osy a nošení zbraně hlavní svisle dolů anebo o 60 stupňů od svislé polohy hlavní dopředu. Pouzdro je umístěno pod úrovní opasku (pažbička zbraně je těsně nad jeho horním okrajem). SZ je upevněn k zadní straně pouzdra 4 šrouby M4.

E. Údržba pouzdra Pouzdra DLS nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.
Je však zcela nezbytné kontrolovat pravidelně dotažení šroubových spojů (pláště i závěsu pouzdra)!!
Hrubé nečistoty odstraníme kartáčem a omyjeme hadříkem namočeným ve vlažné vodě s běžným saponátem (JAR). Necháme volně oschnout při pokojové teplotě.

F. Odstranění závad Pouzdra DLS jsou pro tvarovou stálost vyztužena plastovou folií o tl. 1,6 mm a opatřenou z obou stran textilním materiálem. Než dojde u nového pouzdra k „usazení“ zbraně, může dojít k zachycení zbraně ovládacími prvky (pojistka) za horní okraj pouzdra a neuzamčení v lučíku. Tento problém lze lehce odstranit mírným odtlačením pažbičky od těla při vkládání zbraně do pouzdra.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VNITŘNÍCH POUZDER

 • Jsou určena pro skryté nošení zbraně.
 • Nosí se zasunuta za pasem kalhot z vnitřní strany tak, že spona je zaklesnuta za opasek.
 • Nasouvací nebo pevně nýtovaná spona z kvalitní pérové oceli s černou nebo bílou povrchovou úpravou. Je určena pro opasek o max. šířce 4 cm, což zaručuje bezpečné upevnění pouzdra tím, že výstupek spony v její spodní části je zaklesnut pod opaskem.
 • Vnitřní pouzdra na malé pistole a revolvery s hlavní 2“ jsou opatřena jištěním zbraně pomocí suchých zipů, které jsou vedeny přes pažbičku zbraně.
 • Pistole a revolvery s delší hlavní jsou v pouzdru při uvedeném způsobu nošení zajištěna dostatečně samosvorným momentem, který vytváří tlak opasku na pouzdro se zbraní.
 • Nedoporučuje se proto nošení vnitřních pouzder volně za okrajem kalhot bez použití opasku.

Upozornění uživatelům Všechny střelné zbraně jsou při neopatrné a nesprávné manipulaci potencionálně nebezpečné pro život a zdraví. Při manipulaci se zbraní a používání pouzder proto doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní pokyny.

 1. Používejte pouzdro na zbraň pro kterou je určeno výrobcem (uvedenou na štítku)
 2. Používejte pouzdro na zbraň způsobem pro který je výrobcem určeno (jako opaskové, podpažní nebo vnitřní). Vnitřní pouzdra jsou určena k nošení za pasem kalhot s vnitřní strany tak, že spona je zaklesnuta za opasek
 3. Nové pouzdro vyzkoušejte a při vkládání zbraně do pouzdra dbejte, aby nemohlo docházet k pohybu závěru
 4. Nenoste v pouzdru zbraň s nábojem v nábojové komoře
 5. Při vkládání a tasení zbraně z pouzdra nemějte prst na spoušti
 6. Nevkládejte do pouzdra zbraň s nataženým kohoutkem
 7. Zapínání zajišťující zbraň v pouzdru nastavte pomocí suchých zipů individuálně podle potřeby (podle typu zbraně) tak, aby bezpečně zajišťovalo zbraň proti vypadnutí.
 8. Stiskací nýtové knoflíky zapínání musí být zapnuty v rovnoběžné pozici vůči sobě (na boční straně závěru nikoli na jeho zadní hraně)
 9. Vadné nebo poškozené stiskací nýtované knoflíky zapínání nebo suché zipy nechejte vyměnit
 10. U pouzder opatřených dvojím jištěním zbraně používejte jisticí pásek

Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornými úpravami.